Skip Main Navigation

Dreamers at MSJC

Welcome!  

Mt. San Jacinto College is dedicated to supporting equity and diversity. We seek to provide resources to all our students in support of their educational journey. The purpose of this resource is to provide access to students, their families, and the college community and information related to resources specifically for DACA, AB540, and DREAMers. 

Bienvenidos!

El Colegio de Mt. San Jacinto, esta dedicado apoyar, equidad y diversidad. Buscamos proveer recursos, en la jornada educativa de los estudiantes. El proposito de este recurso, es proveer accesso a la informacion, de recursos especificamente relacionados, a DACA, AB540, y Dreamers. Estamos comprometidos en apoyar el accesso a recursos, por medio de informacion confidencial.

Maligayang Pagdating!

Ang Mt. San Jacinto College ay dedikado sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay at pagkilala sa pagkakaiba-iba ng lahi, kultura at paniniwala. Kami ay gumagawa ng kaparaanan upang maibigay ang kagamitang gabay sap ag-aaral na kinakailangan ng mag-aaral sa pagtaguyod ng kanilang lakbayin sa pagkamit ng edukasyon. Ang layunin ng kagamitang gabay sa pag-aaral ay mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral, magulang, at buong komunidad ng kolehiyo na magkaroon ng sapat na impormasyon sa kagamitang ito katulad ng DACA, AB540 at Dreamers. Malugod kami na sumusuporta sa inyo sa pamamagitan ng nasasabing gabay sa pag-aaral.  


Upcoming Events

Join today! Email dreamers@msjc.edu for more information.

Meeting Link: https://zoom.us/j/97205568828?pwd=eFE5NGVIZ0dWd3NaQjRPZlFueVpzZz09 

Join us for monthly workshops with our community partner TODEC.

Link to join: https://msjc-edu.zoom.us/j/98814624866?pwd=clZ3Sm1Ed2dvYWZGWE5zbVZsNmM5UT09

For more information or any questions, email dreamers@msjc.edu.

Check back for more details!